Bể Tuyến Nổi

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Khách hàng:
Nơi lắp đặt:
Năm sản xuất:
Thông tin sản phẩm:

Loading...