Bồn Khuấy (SP2)

Có hệ thống ống gia nhiệt.

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Năm sản xuất:

Loading...