Bồn Khuấy Hoá Chất (SP2)

Giữ bề mặt 2B sản phẩm.

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Năm sản xuất:

Loading...