Bồn Khuấy Hoá Chất (SP1)

Dùng trong hệ thống sản xuất hoá chất.

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Năm sản xuất:

Loading...