Bồn Khuấy Nguyên Liệu Thứ Phẩm

Đánh bóng sản phẩm.

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Năm sản xuất:

Loading...