Bồn Khuấy (SP2)

Đánh bóng sản phẩm.

Vật liệu: SUS304
Thể tích: 12m3
Năm sản xuất:

Loading...