Bồn Xe

Chứa Formolin.

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Năm sản xuất:

Loading...