Thùng Sấy Nguyên Liệu

Vật liệu: SUS304
Thể tích:
Khách hàng:
Nơi lắp đặt:
Năm sản xuất:

Loading...